KOMUNIKAT

Na podstawie Uchwały nr ORN.0007.25.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24.03.2017 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olecku

ogłasza, że w okresie od 01.06.2017 r. do 31.05.2018r. obowiązywać będą następujące ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców rozliczanych według wskazań wodomierza głównego.

TARYFA

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olecko

 

I. Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków.


L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka                miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Woda-miasto i gmina, wszyscy odbiorcy

Cena za dostarczaną wodę

3,15

3,40

zł/m3

2

Ścieki- miasto i gmina, wszyscy dostawcy

Cena za odebrane ścieki

5,10

5,50

zł/m3

 

 

 

II. Wysokość stawek opłaty abonamentowej.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka                miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Wszyscy odbiorcy wody

Opłata abonamentowa-

W rozliczeniu w oparciu o wskazanie wodomierza głównego

3,50

3,78

zł/wodomierz/miesiąc

 

III. Stawka opłaty za przyłączenie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Lp.

Rodzaj stawki

Wysokość stawki netto w zł

Wysokość stawki brutto w zł

1.

Za odbiór końcowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

100,00

123,00

Taryfa obowiązuje od 01.06.2017 r.

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque lobortis nibh eu mauris. Morbi arcu tortor, auctor et, facilisis nec, nulla neque nisl, luctus sit amet, varius ac, tincidunt utproin dignissim sapien et urna. Morbi orci nisi, feugiat rutrum, tempus a, Curabitur eu nisl. Vivamus venenatis venenatis pede. Curabitur nibh mauris, pharetra quis, mattis sed, malesuada vitae, sem. Mauris pede iaculis eget, dapibus ac, neque. Sed libero lectus, bibendum ac, volutpat at, convallis nec, mi.