TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy OLECKO

 

           Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków na okres 14.06.2018 r. do 13.06.2019 r.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka                miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Woda- wszyscy odbiorcy

Cena za dostarczaną wodę

3,21

3,47

zł/m3

2

Ścieki- wszyscy dostawcy

Cena za odebrane ścieki

5,20

5,62

zł/m3

3

Razem

8,41

9,09

 

Wysokość opłaty abonamentowej na okres 14.06.2018 r. do 13.06.2019 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Wszyscy odbiorcy wody

Opłata abonamentowa-

w rozliczeniu w oparciu o wskazanie wodomierza głównego

3,57

3,86

zł/wodomierz/

miesiąc

 

 

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków na okres 14.06.2019 r. do 13.06.2020 r.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka                miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Woda- wszyscy odbiorcy

Cena za dostarczaną wodę

3,27

3,53

zł/m3

2

Ścieki- wszyscy dostawcy

Cena za odebrane ścieki

5,30

5,72

zł/m3

3

Razem

8,57

9,25

 

 Wysokość opłaty abonamentowej na okres 14.06.2019 r. do 13.06.2020 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Wszyscy odbiorcy wody

Opłata abonamentowa-

w rozliczeniu w oparciu o wskazanie wodomierza głównego

3,64

3,93

zł/wodomierz/

miesiąc

 

 

 

 

 

 Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków na okres 14.06.2020 r. do 13.06.2021 r.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka                miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Woda- wszyscy odbiorcy

Cena za dostarczaną wodę

3,34

3,61

zł/m3

2

Ścieki- wszyscy dostawcy

Cena za odebrane ścieki

5,41

5,84

zł/m3

3

Razem

8,75

9,45

Wysokość opłaty abonamentowej na okres 14.06.2020 r. do 13.06.2021 r.

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Wszyscy odbiorcy wody

Opłata abonamentowa-

w rozliczeniu w oparciu o wskazanie wodomierza głównego

3,72

4,02

zł/wodomierz/

miesiąc

 

 Stawka opłaty za przyłączenie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na okresy:

od 14.06.2018 r. do 13.06.2021r.

 

Lp.

Rodzaj stawki

Wysokość stawki netto w zł

Wysokość stawki brutto w zł

1.

Za odbiór końcowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

100,00

123,00


 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque lobortis nibh eu mauris. Morbi arcu tortor, auctor et, facilisis nec, nulla neque nisl, luctus sit amet, varius ac, tincidunt utproin dignissim sapien et urna. Morbi orci nisi, feugiat rutrum, tempus a, Curabitur eu nisl. Vivamus venenatis venenatis pede. Curabitur nibh mauris, pharetra quis, mattis sed, malesuada vitae, sem. Mauris pede iaculis eget, dapibus ac, neque. Sed libero lectus, bibendum ac, volutpat at, convallis nec, mi.