Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olecku jest jednoosobową spółką Gminy Olecko. Reprezentuje ją Zarząd Spółki powoływany przez Radę Nadzorczą, wybieraną przez Zgromadzenie Wspólników.

 • nazwa spółki, jej siedziba i adres:

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 19-400 Olecko ul. Tunelowa 17

 • oznaczenie sadu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer którym spółka jest wpisana do rejestru:

  Sądu Rejonowego w Suwałkach Wydział V Gospodarczy pod numerem RHB-647 (Akt Notarialny Rep. A nr 13503/92).

 • numer identyfikacji podatkowej NIP:

  847-000-03-32

 • REGON

  790506450

 • wysokość kapitału zakładowego:

  32.630.000,00 zł

 • numery kont bankowych
  BS Olecko - konto: 62 9339 0006 0000 0005 0236 0001
  PKO BP Olecko -konto: 95 1020 4724 0000 3502 0053 9288

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque lobortis nibh eu mauris. Morbi arcu tortor, auctor et, facilisis nec, nulla neque nisl, luctus sit amet, varius ac, tincidunt utproin dignissim sapien et urna. Morbi orci nisi, feugiat rutrum, tempus a, Curabitur eu nisl. Vivamus venenatis venenatis pede. Curabitur nibh mauris, pharetra quis, mattis sed, malesuada vitae, sem. Mauris pede iaculis eget, dapibus ac, neque. Sed libero lectus, bibendum ac, volutpat at, convallis nec, mi.