****************************************************************************************************
 
Przebudowa pompowni ścieków przy ul. Batorego w Olecku

Zaproszenie do złożenia ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych na pokrycie dachowe budynku przepompowni ścieków przy ul. Batorego w Olecku.

Warunki dla wykonawców:

1.     Firma prowadzi działalność gospodarczą i może wystawić rachunek lub fakturę VAT,

2.     Rozliczenie nastąpi po wykonaniu robót przelewem jednorazowym na konto,

3.     Roboty będą wykonywane z materiałów powierzonych przez Iwestora

4.     Wykonawca zapewni kierownika budowy w specjalności konstrukcji budowlanych,

5.     Termin wykonania robót : 01.04.2019 -30.06.2019r.

6.     Gwarancja na wykonanie robót 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

7.     Ofertę na piśmie (na załączonym druku) należy złożyć do sekretariatu PWiK Sp. z o.o. w Olecku, ul. Tunelowa 17, 19-400 Olecko do dnia 01.03.2019r. do godziny 10.00.

 

Załączniki:

1.    Dokumentacja projektowa

2.    Przedmiar robót. Przedmiar jest elementem pomocniczym do obliczenia oferty. Nie stanowi załącznika do oferty.

Do pobrania:
1. Wzór druku ofertowego
2. Projekt budowlany remont dachu Przepompowni Batorego

****************************************************************************************************

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque lobortis nibh eu mauris. Morbi arcu tortor, auctor et, facilisis nec, nulla neque nisl, luctus sit amet, varius ac, tincidunt utproin dignissim sapien et urna. Morbi orci nisi, feugiat rutrum, tempus a, Curabitur eu nisl. Vivam

                                                                                                                                                       
 

 

us venenatis venenatis pede. Curabitur nibh mauris, pharetra quis, mattis sed, malesuada vitae, sem. Mauris pede iaculis eget, dapibus ac, neque. Sed libero lectus, bibendum ac, volutpat at, convallis nec, mi.