Twardość ogólna jest cechą określającą zawartość w wodzie metali ziem alkalicznych, (głównie wapnia i magnezu). Praktycznie jest to suma rozpuszczonego w wodzie wapnia i w mniejszym stopniu magnezu – i tak są ustalane procedury analityczne.

Twardość ogólna jest dzielona na twardość węglanową obejmującą tę część jonów wapnia i magnezu , która może być związana z kwaśnymi węglanami (HCO3- ) i węglanami (CO32- ) oraz twardość niewęglanową obejmującą pozostałą część wapnia i magnezu związaną z siarczanami, chlorkami, azotanami itp.

Twardość wyraża się w kilku rodzajach jednostek, które można stosować zamiennie zgodnie z tabelą nr 1.

 

Tabela 1.

Wartość współczynników przeliczeniowych twardości wody dla poszczególnych jednostek.

Jednostki

mm/dm3

mval/dm3

0niem.

0ang.

0franc.

mgCaCO3/dm3

mm/dm3

1

2

5,61

7,02

10

100

mval/dm3

0,5

1

2,8

3,5

5

50

0niem.

0,178

0,356

1

1,25

1,78

17

0ang.

0,143

0,286

0,8

1

1,43

14

0franc.

0,1

0,2

0,56

0,7

1

10

mgCaCO3/dm3

0,01

0,02

0,056

0,07

0,1

1

Na przykład:   1 mval / dm3 = 50 mg CaCO3 / dm3 = 2,8 0 niemieckiego

0niem. – stopnie niemieckie,

0ang. – stopnie angielskie

0franc. – stopnie francuskie

Przepisy dotyczące dopuszczalnej twardości wód pitnych określają maksymalną dopuszczalną twardość ogólną :

-   Polska   -    60 – 500 mg  CaCO3 / dm3 
-   WHO    -           500 mg  CaCO3 / dm3 
-   EWG     -    min. 150 mg  CaCO3 / dm3   -  maksymalna nie określona
-   USA      -    nie określona 

 

Podział wód podziemnych wg twardości ogólnej:

woda

mval/dm3

mgCaCO3/dm3

bardzo miękka

< 1,5

< 75

miękka

1,5 - 3,0

75 - 150

średnio twarda

3,0 - 6,0

150 - 300

twarda

6,0 - 10,0

300 - 500

bardzo twarda

>10,0

>500

 

Twardość wody w Olecku

woda z ujęcia

mval/dm3

mg CaCO3/dm3

0niem.

rodzaj wody

Olecko

5,0 – 6,0

250 – 300

14,0 – 16,8

średnio twarda


 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque lobortis nibh eu mauris. Morbi arcu tortor, auctor et, facilisis nec, nulla neque nisl, luctus sit amet, varius ac, tincidunt utproin dignissim sapien et urna. Morbi orci nisi, feugiat rutrum, tempus a, Curabitur eu nisl. Vivamus venenatis venenatis pede. Curabitur nibh mauris, pharetra quis, mattis sed, malesuada vitae, sem. Mauris pede iaculis eget, dapibus ac, neque. Sed libero lectus, bibendum ac, volutpat at, convallis nec, mi.