Kontakt

Adres pocztowy siedziby, Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Tunelowa 17, 19-400 Olecko
NIP:8470000332
Regon:790506450
Krajowy Rejestr Sądowy 0000168105, Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy spółki 32 630 000 PLN

Prezes Zarządu - Paweł Konarzewski
Prokurent - Agata Żybura
Telefony Centrala: 87 523 00 97
Kom: 727 444 040 Email pwik@pwik.olecko.pl
Godziny od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00 Siedziba – Zarząd Spółki ul. Tunelowa 17, 19-400 Olecko
Oczyszczalnia ścieków

ul. Rzemieślnicza, 19-400 Olecko
tel.: 795 452 925

Wiesław Klaus
Główny Technolog
tel.: 602 407 380
email: wieslaw.klaus@pwik.olecko.pl

Dział techniczny

techniczny@pwik.olecko.pl

Paweł Konarzewski
tel.: 724 444 244
email: pawel.konarzewski@pwik.olecko.pl

Arkadiusz Świrydowicz
Główny Energetyk
tel.: 664 019 841
email: arek.swirydowicz@pwik.olecko.pl

Dział księgowości

tel.: 87 523 00 97
email: pwik@pwik.olecko.pl

 

Koordynator ds. dostępności: Agata Żybura
email: agata.zybura@pwik.olecko.pl
tel.: 87 523-00-97

Dział sprzedaży

Wojciech Łapszys
Inspektor d/s obsługi klienta
tel.: 87 523 00 97  lub  727 444 040

email: wojtek.lapszys@pwik.olecko.pl

Zgłoszenia awarii oraz interwencje w sprawie zakłóceń w funkcjonowaniu zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków przyjmuje dyspozytor.

Telefony czynne całą dobę:
600 057 111 lub 994 – połączenie bezpłatne.

Formularz kontaktowy

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do skorzystania z formularza.