Przerejestrowanie licznika

Jak przerejestrować licznik?

Zmiana odbiorcy

Do zmiany odbiorcy niezbędne są następujące dokumenty:

  1. Informacja o numerze księgi wieczystej nieruchomości lub akt notarialny, z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości,
  2. Informacja o stanie wodomierza, od którego ma być rozliczany nowy odbiorca.

Wszelkie formalności można dokonać mailowo lub osobiście w BOK ul. Tunelowa 17

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków – umowa_4.08.2020

Zdjęcie firmy PWiK Olecko