Taryfa

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy OLECKO zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr BI.RZT.70.42.2023 z dnia 19.07.2023.

Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków na okres 05.08.2023 r. do 04.08.2026 r.

DECYZJA BI.RZT.70.42.2023
ceny wody i ścieków 2023-2026

—————————————————————————————

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy OLECKO zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr BI.RZT.70.42.2023 z dnia 17.12.2021.

Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków na okres 13.01.2022 r. do 12.01.2025 r.

Decyzja
Ceny wody 2022-2025

—————————————————————————————-
Ceny od 13.01.2023 do 12.01.2024r.

Woda – wszyscy odbiorcy

Cena za dostarczaną wodę 3,44 netto 3,72 brutto (zł/m3)

Ścieki – wszyscy dostawcy

Cena za odebrane ścieki 5,59 netto 6,04 brutto (zł/m3).

Razem: woda i ścieki 9,03 netto 9,76 brutto (zł/m3)

Wysokość opłaty abonamentowej na okres 13.01.2023 r. do 12.01.2024 r.

Opłata abonamentowa – w rozliczeniu w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 3,86 netto 4,17 brutto zł/wodomierz/miesiąc

*************************************************************************************************************

Ceny od 13.01.2022 do 12.01.2023r.

Woda – wszyscy odbiorcy

Cena za dostarczaną wodę 3,41 netto 3,68 brutto (zł/m3)

Ścieki – wszyscy dostawcy

Cena za odebrane ścieki 5,59 netto 6,04 brutto (zł/m3).

Razem: woda i ścieki 9,00 netto 9,72 brutto (zł/m3)

Wysokość opłaty abonamentowej na okres 13.01.2022 r. do 12.01.2023 r.

Opłata abonamentowa – w rozliczeniu w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 3,80 netto 4,10 brutto zł/wodomierz/miesiąc

Stacja uzdatniania wody