Taryfa

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy OLECKO zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr BI.RET.070.735.2017.IT z dnia 17.05.2020.

Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków na okres 14.06.2020 r. do 13.06.2021 r.

Woda – wszyscy odbiorcy

Cena za dostarczaną wodę 3,34 netto 3,61 brutto (zł/m3)

Ścieki – wszyscy dostawcy

Cena za odebrane ścieki 5,41 netto 5,84 brutto (zł/m3).

Razem: woda i ścieki 8,75 netto 9,45 brutto (zł/m3)

Wysokość opłaty abonamentowej na okres 14.06.2020 r. do 13.06.2021 r.

Wszyscy odbiorcy wody

Opłata abonamentowa – w rozliczeniu w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 3,72 netto 4,02 brutto zł/wodomierz/miesiąc

Stacja uzdatniania wody