Zakres działalności

Podstawową działalnością Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest:

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Przedsiębiorstwo może świadczyć następujący zakres usług dodatkowych:

 • Produkcja nawozów i związków azotowych
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Przesyłanie energii elektrycznej
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Handel energią elektryczną
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Pozostałe badania i analizy techniczne
Widok na Olecko z lotu ptaka