Technologia

Miasto i gmina Olecko jest zaopatrywane w wodę pobieraną z 5 studni głębinowych z głębokości od 45 do 74 metrów. Ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza, manganu siarkowodoru wydobytą wodę surową, poddaje się uzdatnianiu. Woda po uzdatnieniu odpowiada warunkom jakościowym określonym w  Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017  r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) .

Proces uzdatniania składa się z następujących procesów:

  • Transport rurociągami do Stacji Uzdatniania Wody położonej przy ul. Alei Zwycięstwa,
  • W SUW woda jest poddana procesowi napowietrzaniu, odgazowaniu, koagulacji i filtracji. Napowietrzanie i odgazowanie redukuje nieprzyjemny zapach siarkowodoru oraz rozpoczyna proces naturalnej koagulacji żelaza.
  • Napowietrzanie odbywa się wieży aeracji i polega na deszczowaniu wody z zastosowaniem kaskadowania i wtłaczania sprężonego powietrza.
  • Napowietrzanie woda powoduje proces utleniania żelaza rozpuszczonego do postaci wodorotlenku żelaza, który koaguluje się w zbiorniku kontaktowym.
  • Filtracja wody redukuje związki żelaza oraz manganu rozpuszczonego w wodzie. Filtracja wody w stacji uzdatniania przebiega w technologii Dyna Sand. Jest to technologia filtracji ciągłej z ruchomym złożem filtracyjnym. Złoże jest ciągle płukane w trakcie filtracji, a tym samym regenerowane. Ruch złoża filtrującego z dołu do góry wymusza pompa mamutowa zasilana sprężonym powietrzem.
  • Uzdatniona woda odpowiadająca już normom przydatności do spożycia magazynowana jest w zbiorniku wody czystej (milion litrów) znajdującego się na ternie SUW. Woda pitna dystrybuowana jest do sieci wodociągowej za pomocą kaskadowego zestawu pompowego pracującego w funkcji utrzymania stałego ciśnienia w sieci. Wieża ciśnień pełni funkcję zbiornika buforowego, chwilowego zbiornika wody czystej zasilającego miasto Olecko. Zbiornik znajdujący się na wieży jest podłączony do sieci wodociągowej jako naczynie połączone pełniąc rolę stabilizatora ciśnienia w chwilowych rozbiorach wody. Poziom wody w zbiorniku jest zależny od ciśnienia wytworzonego przez zestaw pompowy znajdujący się na stacji SUW.

W celu dystrybucji wody w dalsze rejony Gminy Olecko stosowane są pośrednie stacje podnoszenia ciśnienia wody w sieci. Takie stacje znajdują się na terenie Sedranek, Możnych i Łęgowa. Podniesienie ciśnienia na zadanych odcinkach zapewnia dostarczenie wody w najdalsze miejsca gminy Olecko.

technologia uzdatniania