Wodomierz ogrodowy

Montaż wodomierza ogrodowego

Podlewasz duży ogród? Zaoszczędź na opłatach za odprowadzanie ścieków! Zainstaluj wodomierz ogrodowy, który odlicza wodę zużytą bezpowrotnie, czyli taką, która nie wraca do kanalizacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami*, wodomierz odliczający zainstalujesz na własny koszt. Dlatego warto przed podjęciem decyzji oszacować czy to się opłaci. Może się okazać, że wydatki na zakup i eksploatację wodomierza będą wyższe niż potencjalne oszczędności.

Po zainstalowaniu wodomierza ogrodowego zgłoś ten fakt do PWIK w Olecku celem jego rejestracji i ustalenia terminu plombowania. Informacje możesz przekazać:

  • e-mailowo na adres wojtek.lapszys@pwik.olecko.pl
  • listownie na adres PWIK sp. z o.o. ul. Tunelowa 17 19-400 Olecko
  • telefonicznie 87 523 00 97 lub 727 444 040
  • osobiście w Dziale Obsługi Klienta ul. Tunelowa 17 19-400 Olecko

Wodomierze dostępne na rynku posiadają cechę legalizacyjną ważną przez 5 lat. Wszystkie prace związane z ewentualną naprawą, ponowną legalizacją bądź wymianą wodomierza także wykonujesz na własny koszt.

PAMIĘTAJ! W celu prawidłowego rozliczenia wskazań, odczyty wodomierzy ogrodowych należy przekazywać:

  • na początku oraz na końcu okresu wiosenno-letniego, tj. 15 marca i 15 października;
  • w okresie letnim,
  • każdorazowo w terminie planowanego odczytu wodomierza.

*Warunki rozliczeń za wodę zużywaną bezpowrotnie bez opłat za ścieki określa art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) : „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”

 

Przykładowy schemat poprawnego montażu podlicznika

Przykładowy schemat poprawnego montażu podlicznika