Twardość

Twardość ogólna jest cechą określającą zawartość w wodzie metali ziem alkalicznych, (głównie wapnia i magnezu). Praktycznie jest to suma rozpuszczonego w wodzie wapnia i w mniejszym stopniu magnezu – i tak są ustalane procedury analityczne.

Twardość ogólna jest dzielona na twardość węglanową obejmującą tę część jonów wapnia i magnezu , która może być związana z kwaśnymi węglanami (HCO3- ) i węglanami (CO32- ) oraz twardość niewęglanową obejmującą pozostałą część wapnia i magnezu związaną z siarczanami, chlorkami, azotanami itp.

Twardość wyraża się w kilku rodzajach jednostek, które można stosować zamiennie zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela 1. Wartość współczynników przeliczeniowych twardości wody dla poszczególnych jednostek.

Jednostki mm/dm3 mval/dm3 0niem. 0ang. 0franc mgCaCO3/dm3
mm/dm3 1 2 5,61 7,02 10 100
mval/dm3 0,5 1 2.8 3,5 5 50
0niem. 0,178 0,356 1 1,25 1,78 17
0ang. 0,143 0,286 0.8 1 1,43 14
0franc. 0,1 0,2 0,56 0,7 1 10
mgCaCO3/dm3 0,01 0,02 0,056 0,07 0,1 1

Na przykład: 1 mval / dm3 = 50 mg CaCO3 / dm3 = 2,8 0niemieckiego

0niem. – stopnie niemieckie,
0ang. – stopnie angielskie
0franc. – stopnie francuskie

Przepisy dotyczące dopuszczalnej twardości wód pitnych określają maksymalną dopuszczalną twardość ogólną:

  • Polska – 60 – 500 mg CaCO3 / dm3
  • WHO – 500 mg CaCO3 / dm3
  • EWG – min. 150 mg CaCO3 / dm3 – maksymalna nie określona
  • USA – nie określona

Podział wód podziemnych wg twardości ogólnej

woda mval/dm3 mgCaCO3/dm3
bardzo miękka < 1,5 < 75
miękka 1,5 – 3,0 75 – 150
średnio twarda 3,0 – 6,0 150 – 300
twarda 6,0 – 10,0 300 – 500
bardzo twarda >10,0 >500

Twardość wody w Olecku

woda z ujęcia mval/dm3 mg CaCO3/dm3 0niem. rodzaj wody
Olecko 5,0 – 6,0 250 – 300 14,0 – 16,8 średnio twarda
Stacja uzdatniania wody