Cennik pozostałych usług

Zarządzenie Nr 1/2023

Z dniem 1.08.2023 r. wprowadza się stawki za usługi opróżniania i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Olecko.
Zarzadzenie_nr_1

—————————————————————————-

Ceny usług od 12.08.2022

Zarządzenie nr 2/2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 12.08.2022 ustala nowe stawki opłat.
Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 12.08.2022

————————————————————————————————————–

Z dniem 1.05.2022r. wprowadza się stawki opłat za zrzut ścieków dowożonych i odpadów do punku oczyszczalni ścieków w Olecku przy ul. Rzemieślniczej, której właścicielem jest
PWiK Sp. z o.o. w Olecku.

  1. Stawka za zrzut ścieków ze zbiorników bezodpływowych  –   1m3 ścieku  – 11,00 zł/m3 netto, 11,88 zł/m3 brutto
  2. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, kod 02 02 04 – 25,00 zł/t netto, 27,00 zł/t brutto
  3. Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze, kod 19 08 09 – 45,25 zł/t netto, 48,87 zł/t brutto.
  4. Inne niewymienione odpady, kod 19 08 99 – 20,00 zł/t netto, 21,60 zł/t brutto.
  5. Osady z klarowania wody, kod 19 09 02 – 20,00 zł/t netto, 21,60 zł/t brutto.
Siedziba firmy Oczyszczalnia ścieków