Cennik pozostałych usług

Wynajem.

Ceny usług od 1.11.2019 – netto..

 • 1 godz. samochód ssąco-płuczący – MAN TGS – 335,00 zł
 • 1 godz. samochód Ford Transit wraz z kierowcą – 90,00 zł
 • 1 godz. ciągnik – 150,00 zł
 • 1 godz. przyczepa – 40,00 zł
 • 1 godz. zestaw ciągnik + przyczepa – 190,00 zł
 • 1 godz. koparko-ładowarka NEW HOLLAND – 185,00 zł
 • 1 godz. płacy obsługi technicznej – 63,00 zł
 • 1 godz. płacy kierowcy – 45,00 zł
 • Wynajem aparatury zadymiającej – 150,00 zł

Usługi

Ceny usług od 1.11.2019 – netto

  1. Zamknięcie (przyłącza) zasuwy na przyłączu – 150,00 zł
  2. Wyjazd do odbioru i próby technicznej:
   1. Przyłącza 100,00 zł
   2. Sieci – 113,00 zł
  3. Wcinka do sieci wodociągowej – założenie nawiertaki:
   1. Ø 80 mm – Ø 100 mm – 300,00 zł
   2. Ø 150 mm – Ø 250 mm – 350,00 zł
   3. Ø 300 mm i powyżej – 400,00 zł
  4. Przerejestrowanie wodomierza – 15,00 zł
  5. Wyłączenie odcinka sieci wodociągowej:
   1. do Ø 100 mm – 300,00 zł
   2. Ø 150 mm – Ø 250 mm – 500,00 zł
   3. Powyżej Ø 250 mm – 600,00 zł
  6. Wypożyczenie agregatu prądotwórczego – 55,00 zł/h
  7. Wypożyczenie zagęszczarki – 50,00 zł/h
  8. Usługa sieciowa pracownika PWiK – 70,00 zł
  9. Uzbrojenie wodomierza – 50,00 zł
  10. Uzbrojenie wodomierza wraz z nakładką – 210,00 zł
  11. Monitoring płatności przed zamknięciem – 50,00 zł

Z dniem 1.05.2022r. wprowadza się stawki opłat za zrzut ścieków dowożonych i odpadów do punku oczyszczalni ścieków w Olecku przy ul. Rzemieślniczej, której właścicielem jest
PWiK Sp. z o.o. w Olecku.

 1. Stawka za zrzut ścieków ze zbiorników bezodpływowych  –   1m3 ścieku  – 11,00 zł/m3 netto, 11,88 zł/m3 brutto
 2. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, kod 02 02 04 – 25,00 zł/t netto, 27,00 zł/t brutto
 3. Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze, kod 19 08 09 – 45,25 zł/t netto, 48,87 zł/t brutto.
 4. Inne niewymienione odpady, kod 19 08 99 – 20,00 zł/t netto, 21,60 zł/t brutto.
 5. Osady z klarowania wody, kod 19 09 02 – 20,00 zł/t netto, 21,60 zł/t brutto.
Siedziba firmy Oczyszczalnia ścieków