Cennik pozostałych usług

Wynajem

Ceny usług od 1.11.2019 – netto

 • 1 godz. samochód ssąco-płuczący – MAN TGS – 335,00 zł
 • 1 godz. samochód Ford Transit wraz z kierowcą – 90,00 zł
 • 1 godz. ciągnik – 150,00 zł
 • 1 godz. przyczepa – 40,00 zł
 • 1 godz. zestaw ciągnik + przyczepa – 190,00 zł
 • 1 godz. koparko-ładowarka NEW HOLLAND – 185,00 zł
 • 1 godz. płacy obsługi technicznej – 63,00 zł
 • 1 godz. płacy kierowcy – 45,00 zł
 • Wynajem aparatury zadymiającej – 150,00 zł

Usługi

Ceny usług od 1.11.2019 – netto

 1. Zamknięcie (przyłącza) zasuwy na przyłączu – 150,00 zł
 2. Wyjazd do odbioru i próby technicznej:
  1. Przyłącza 100,00 zł
  2. Sieci – 113,00 zł
 3. Wcinka do sieci wodociągowej – założenie nawiertaki:
  1. Ø 80 mm – Ø 100 mm – 300,00 zł
  2. Ø 150 mm – Ø 250 mm – 350,00 zł
  3. Ø 300 mm i powyżej – 400,00 zł
 4. Przerejestrowanie wodomierza – 15,00 zł
 5. Wyłączenie odcinka sieci wodociągowej:
  1. do Ø 100 mm – 300,00 zł
  2. Ø 150 mm – Ø 250 mm – 500,00 zł
  3. Powyżej Ø 250 mm – 600,00 zł
 6. Wypożyczenie agregatu prądotwórczego – 55,00 zł/h
 7. Wypożyczenie zagęszczarki – 50,00 zł/h
 8. Usługa sieciowa pracownika PWiK – 70,00 zł
 9. Uzbrojenie wodomierza – 50,00 zł
 10. Uzbrojenie wodomierza wraz z nakładką – 210,00 zł
 11. Monitoring płatności przed zamknięciem – 50,00 zł
 12. Stawka za ścieki bytowe dowożone wozami asenizacyjnymi   –   1m3 ścieku  – 8,00 zł
 13. Stawka za ścieki przemysłowe dowożone wozami asenizacyjnymi   –   1m3 ścieku  – 45,25 zł
 14. Wywóz nieczystości płynnych.
Siedziba firmy Oczyszczalnia ścieków