Władze spółki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku jest jednoosobową spółką Gminy Olecko. Reprezentuje ją Zarząd Spółki powoływany przez Radę Nadzorczą, wybieraną przez Zgromadzenie Wspólników.

Organy spółki

Prezes Zarządu:

  • Paweł Konarzewski

Rada Nadzorcza:

  • Marcin Adamczyk – przewodniczący
  • Wojciech Łapszys – członek
  • Krzysztof Bielawski – członek

Prokurent

  • Agata Żybura
Widok na oczyszczalnię z lotu ptaka